Pantsætning af luksusbiler

PANT I VETERANBILER, NYE BILER OG MOTORCYKLER.
STIL DIT KØRETØJ SOM SIKKERHED HOS OS – DU KAN FORTSAT FÅ LOV AT KØRE I DET!

Luksuskøretøjer fra Mercedes Benz, Ferrai, Lamborghini, Aston Martin kan pantsættes hos os. Vi modtager også normale personbiler som Volkswagen, Fiat, Opel og Volvo mv.

Du kan ligeledes pantsætte din motorcykel og lade den være opbevaret hos os. Vi modtager motorcykler i pant fra blandt andet Suzuki, Honda, Yamaha, BMW, Harley Davidson, Ducato mfl.

Vurdering

Selv om nedenstående punkter blot er nogle af de kriterier, vi bruger til at bestemme værdien af dit lån, skal du huske, at enhver vurdering er unik.

et|icon_circle-selected|\

Brand og Model – utvivlsomt en afgørende faktor for værdi.

et|icon_circle-selected|\

Stand – ridser, buler, restaureringer og udskiftede dele kan reducere værdien.

et|icon_circle-selected|\

Alder – Nyere køretøjer er typisk mere værdifaste end ældre.

et|icon_circle-selected|\

Eventuel restgæld – Er der gæld i køretøjer og evt. hvor meget?

Vores vurderingseksperter vil som led i vurderingsprocessen kombinere deres egen aktuelle viden og erfaring om markedet, med oplysninger fra relevante databaser. 

Opbevaring og pleje

Hvis at du ønsker at få køretøjet opbevaret hos os, vil vi opbevare det på vores eget indendørs opvarmede lager.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere eller har nogle spørgsmål, kan du kontakte os på telefon 72 300 678.

Du kan også benytte dig af ansøgningsskemaet, som du finder her.

Vores samarbejdspartnere