Vurdering pr. post

Få en uforpligtende vurdering

Send dine effekter til os med forsikret post…

Vi betaler fragtomkostningerne!

Udfyld formularen som du finder til højre på denne side.

Vi tilsender dig handelsbetingelserne og rekvirerer en forsikret afhentning af dine effekter hos dig. 

OBS! Husk at vedlægge kopi af gyldigt billed-id, enten pas eller kørekort!

Såfremt du benytter dig af vores post-ordning acceptere du nedenstående: 

  • At effekterne er dine og at du som den eneste har råderet over dem
  • At effekterne er dine og at de er frie og ubehæftede 
  • At du acceptere Nicumas til en hver tid gældende generelle  handelsbetingelser og vilkår

Hvis vores vurdering skulle vise sig ikke at leve op til dine forventninger, sender vi naturligvis blot dine genstande retur som værdibrev – på samme måde, som du sendte dem til os. 

Du betaler i så fald kun for returforsendelsen, selve vurderingen er vores service til dig.

Vores samarbejdspartnere