Ring 72 30 10 71 – vi er klar ved telefonen alle hverdage kl. 9-17

Ring 72 30 10 71
– vi er klar ved telefonen alle hverdage kl. 9-17

HANDELSBETINGELSER – FOR SALG MED TILBAGEKØBSRET

§ 1

Generelle betingelser

1. Disse handelsbetingelser gælder såfremt der ikke er indgået anden skriftlig aftale mellem dig som sælger og NICUMA som køber.

2. I henhold til loven skal du skal være fyldt 18 år og medbringe gyldig billedlegitimation for, at du kan sælge til os og vi kan indgå en gyldig købsaftale.

3. Gyldig billedlegitimation er, pas eller kørekort.

 

§ 2

Aftalens indhold

1. Vi indgår en aftale om salg af genstanden til NICUMA med en ret for sælger til i en nærmere aftalt periode, at kunne købe den solgte genstand tilbage til en på forhånd aftalt pris.

2. Det betyder, at NICUMA i perioden hvor tilbagekøbsretten kan gøres gældende, ikke kan sælge genstanden til anden side, men kun til dig som sælger for den i aftalen fastsatte pris.

 

§ 3

Salgsbevis

1. Der udstedes i forbindelse med handlen et ”salgsbevis med tilbagekøbsret” på det solgte, hvor aftalens vilkår er fastsat. Købsaftalen henviser ligeledes til handelsbetingelserne.

2. Salgsbeviset er købsaftalen.

3. Beskrivelse og evt. foto af salgsgenstande vedlægges købsaftalen som bilag A. Se § 9.

4. Ved handlens indgåelse får både sælger og NICUMA et salgsbevis, således at der findes 2 eksemplarer af købsaftalen. Begge parter underskriver alle udleverede dokumenter. Det vil sige salgsbeviserne samt medfølgende bilag.

 

§ 4

Genstande

1. Vi køber guld, sølv, ædelmetaller, smykker, ure, diamanter, designermøbler, designertasker – og accesories, kunst, antikviteter, belysning, køretøjer, ejendomme, glas og porcelæn, mv.

2. Handelsprisen vil bero på en konkret vurdering ud fra en nærmere undersøgelse.

3. Ved aftalens indgåelse vil der blive foretaget en nøje undersøgelse af genstanden, samt evt. taget et foto. Der vil i forbindelse hermed blive udfærdiget en beskrivelse af genstanden, herunder diamanters størrelse og klarhed, slidtage, årgang, indgraveringer, metalnummer m.m.

 

§ 5

Prisen

1. Prisen på tilbagekøbsretten vil blive aftalt individuelt og afhænge af genstanden, beløbets størrelse (handelsprisen) og længden på perioden hvori tilbagekøbsretten kan gøres gældende.

2. Rentesatser:

5.000 – 10.000            6,00% (72% ÅOP)

10.000 – 25.000          4,50% (54% ÅOP)

25.000 –  100.000       2.50% (30% ÅOP)

100.000 –                   1,50% (18% ÅOP)

3. Der tillægges etableringsomkostninger, der beregnes således: Udbetalingsbeløb 1-100.000 kr. 2,5% dog min. 250 kr. Ved udbetalingsbeløb over 100.000 2,0% dog max. 2.500 kr.

 

§ 6

Perioden

1. Perioden på tilbagekøbsretten aftales individuelt mellem sælger og NICUMA, min. én måned og maks. tolv måneder.

2. Tilbagekøbsretten kan gøres gældende på et hvilket som helst tidspunkt inden for den aftalte periode.

3. Ved tilbagekøbsrettens udløb eller i perioden op til udløb, er NICUMA ikke forpligtet til at give varsel herom, hverken skriftligt eller på anden måde.

4. Efter periodens udløb bortfalder tilbagekøbsretten helt.

5. Udnyttes tilbagekøbsretten ikke inden for den aftalte periode, bortfalder tilbagekøbsretten og NICUMA opnår den fulde råderet over genstanden og kan frit disponere over genstanden til anden side.

6. Du kan forny lånet ved, at indtræde i en ny kontrakt:

a. Ansøgning om forlængelse af tilbagekøbsretten skal ske pr. mail til info@nicuma.dk. Bemærk at Nicuma ikke er forpligtet til at forlænge.

b .Med mindre andet er aftalt, er aftale først gyldig, når forlængelsesdokumentet er modtaget af kunde samt gebyr indbetalt rettidigt.

c. Bemærk at indbetaling af gebyr ikke i sig selv automatisk udløser en forlængelse. Bemærk at en eventuel indbetaling fra 3. part ikke kan godtages.

 

§7

Udbetaling

1. Udbetalingen sker i danske kroner.

2. Pengene udbetales enten via:

Bankoverførsel til din Nemkonto, eller

kontant udbetaling samt straksoverførsel mod et ekstragebyr på 3% af handelsprisen.

 

§ 8

Indbetaling

1. Når du som kunde køber din solgte genstand tilbage, er NICUMA underlagt Hvidvaskningslovens § 2 om kontantforbud.

2. Det betyder, at NICUMA ikke må modtage kontantbetalinger på DKK 19.999 eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.

3. Indbetalinger på DKK 19.999 eller derover skal således ske ved brug af elektroniske betalingssystemer (betalingskort eller netbank).

4. Indbetaling kan ske på vores konto:

a. Reg.nr: 6818

b. Kontonr: 0001007789

 

§ 9

Dokumentation af genstanden

1. Ved aftalens indgåelse bliver der lavet en kort beskrivelse samt evt. foto dokumentation af genstanden, som sælger og NICUMA skriver under på.

2. Det for at sikre dokumentation af genstandens tilstand på overdragelsestidspunktet, samt for at sikre at der kan ske en sikker identifikation af genstande, i perioden hvor tilbagekøbsretten kan gøres gældende og genstanden er i NICUMA besiddelse.

3. Beskrivelse og evt. foto af genstanden vedlægges købsaftalen som bilag A.

 

§ 10

Personlige oplysninger og meddelelse

1. Personlige oplysninger videregives ikke og bruges kun i forbindelse ved korrespondance mellem dig og NICUMA (læs mere i Nicumas privatlivspolitik)

2. Det er kundens ansvar ved aftalens indgåelse og til enhver tid herefter i perioden hvor tilbagekøbsretten kan gøres gældende, at sørge for at NICUMA ligger inde med en gyldig adresse, telefonnummer og mail-adresse.

3. Det for at sikre, at NICUMA altid kan komme i kontakt med kunden i perioden hvor tilbagekøbsretten kan gøres gældende.

Pin It on Pinterest